Morio Asaka, Kôichi Chigira, Takuji Endo, Junichi Sakata Movies